Gebruikte laboratoriumapparatuur voor een goed doel

April 2020

De Labexchange Foundation schonk verschillende laboratoriumapparaten ter waarde van € 3120 aan een ziekenhuis in Gambia.

Dr. Antonie Bäuerle, interniste en lid van de werkgroep Integratie Frickenhausen, maakt deel uit van een projectgroep van 8 personen, die zich ten doel heeft gesteld de gezondheidszorg in Gambia te verbeteren.

Met behulp van een schenking van het district Esslingen (Sparkasse) is het team erin geslaagd de verscheping te organiseren van een 40 voet container. De containerlading bestaat uit verschillende medische en analytische apparaten. Labexchange nam aan dit initiatief deel met een PCR Techne-TC-3000G, een Ependorf Mastercycler personal, een Siemens vrieskast, een schudder en een GFL-waterbad.

Het begon allemaal met een gedenkwaardig ziekenhuisverblijf in Gambia, wat dr. Bäuerle ertoe aanzette dringend benodigde medische apparatuur en laboratoriumapparaten te gaan verzamelen.

Al sinds een aantal jaar reist ze regelmatig naar West-Afrika. In 2017 was ze samen met verschillende vertegenwoordigers van werkgroepen uit het district Esslingen voor de eerste keer in Gambia. Toen een lid van de groep ziek werd, zochten ze een Gambiaans staatsziekenhuis op. „Dit bezoek was totaal niet gepland en het was onmiddellijk duidelijk dat het er daar overal aan ontbrak: gebouwen, medicamenten, functionerende apparatuur en personeel”, aldus mevrouw dr. Bäuerle.

Terug in Duitsland hield dit ziekenhuisverblijf de werkgroep lange tijd bezig. Ze begonnen schenkingen in te zamelen. Aanvankelijk stuurden ze allerlei verbandmateriaal en kleine medische apparatuur naar Gambia. Een Gambiaanse vluchteling, die in Frickenhausen woont, stelde voor contact op te nemen met een ziekenhuismedewerker en een medisch technicus ter plaatse. Tot grote vreugde van de collega's en verpleegsters in Gambia volgden schenkingen van een afgedankt ultrasoundapparaat (3 geluidskoppen), een zuurstofconcentrator (nieuw), FC-meetapparatuur en verschillende soorten verbandmateriaal. Alles, tot op de laatste pleister, kwam met behulp van de beide contactpersonen aan op de plaats van bestemming.

Dit succesverhaal wil dr. Bäuerle nu voortzetten met de verscheping van de volle 40 voet container. Dit soort projecten liggen de Labexchange Foundation bijzonder na aan het hart. Om die reden twijfelde de grondlegger van de stichting, dr. Wolfgang Kuster, geen moment om er aan deel te nemen.

Labexchange wenst mevrouw dr. Bäuerle en haar team veel succes met hun project.

 

Labexchange-aanmoedigingsprijs voor „Van plastic tot diesel”

In het kader van de viering van het 30-jarig ondernemingsjubileum van Labexchange op 24 mei werd de Labexchange-aanmoedigingsprijs 2018 uitgereikt aan het onderzoekscentrum voor jongeren Schwarzwald Schönbuch e.V.

Afgelopen vrijdag vierde Labexchange tijdens een geslaagd feestelijk evenement haar 30-jarig bestaan. Een speciaal hoogtepunt op het programma was de uitreiking van de Labexchange-aanmoedigingsprijs aan onderzoekscentrum voor jongeren Schwarzwald Schönbuch e.V. door bedrijfsleider dr. Wolfgang Kuster. Mw. Barbara Renz, de directrice van het onderzoekscentrum, het hoofd prof. dr. Uwe Klein en de jonge onderzoeker Jasha Grüner uit Nagold waren voor de viering naar Burladingen gereisd. De Labexchange-aanmoedigingsprijs beloont de waardevolle bijdrage van het onderzoekscentrum aan het enthousiast maken van jongeren voor natuurwetenschappen en duurzame projecten. De Labexchange Foundation sponsort met deze prijs van een bedrag van € 3000 de aankoop van een Thermo Nicolet Nexus FTIR-spectrometer.

De aanleiding voor het geven van steun aan het onderzoekscentrum voor jongeren in Nagold was het project „Van plastic tot diesel” van de jonge onderzoeker Jasha Grüner. De uitgenodigde eregasten waren zichtbaar onder de indruk toen de 16-jarige zijn project presenteerde. Hij was erin geslaagd van kunststof dieselbrandstof te maken. Dit soort brandstof is vloeibaar en geeft daarom bij verbranding minder schadelijke stoffen af. Dat is bovendien efficiënter dan het verbranden van kunststof. De heer Grüner hydrogeneerde vervolgens de plastic diesel en kreeg zo beter brandbare verbindingen. Deze optimalisering maakt het nu mogelijk de plastic brandstof te gebruiken in een dieselmotor.

Na de goedkeurende bijval voor deze verbazingwekkende prestatie bedankten mw. Renz en prof. Klein dr. Kuster hartelijk. Het onderzoekscentrum voor jongeren heeft al eerder laboratoriumapparatuur via Labexchange gekregen. Voor een instelling die wordt gefinancierd door schenkingen en die over geringe financiële middelen beschikt, zouden dringend nodige investeringen zonder een onderneming als Labexchange niet mogelijk zijn. Labexchange levert door de verkoop van gebruikte en dus betaalbare laboratorium- en analyseapparatuur een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van het onderzoekscentrum voor jongeren Schwarzwald Schönbuch, aldus prof. Klein. „Ik hoop dat de aanmoedigingsprijs voor de heer Grüner en ook voor het onderzoekscentrum voor jongeren een aansporing is door te gaan met hun activiteiten en hun onderzoek.” Met deze woorden besloot dr. Kuster de uitreiking en hij wenste de drie verder veel succes.

 

 

De Labexchange Award 2017 gaat naar de studentencoöperatie RCA in Bochum

De Labexchange Award 2017, die op 13 december 2017 werd uitgereikt in Burladingen, gaat naar de studentencoöperatie RCA in Bochum. De Labexchange Foundation huldigt daarmee een op unieke manier opgezette onderneming en de betrokkenheid van de studenten van de TBS1-opleiding in Bochum bij het bestuur ervan.

De studenten Celina Kaufhold en Deniz Hartwig, die de geregistreerde studentencoöperatie RuhrChemAlytic eSG (RCA) vertegenwoordigden, vertrokken 's ochtends al vroeg voor hun reis van 500 km naar Burladingen in Zuid-Duitsland. Het hoofd van de Beroepsopleiding voor Chemische Technologie en lid van de raad van toezicht van het RCA, dr. Ingo Tausendfreund, begeleidde zijn twee studenten die lid zijn van het bestuur van de studentencoöperatie.

De RCA is een onderneming die is opgezet als onderdeel van een studieproject van de technische beroepsopleiding TBS1 in Bochum. Het zwaartepunt van de opleiding ligt op het analyseren van water en zware metalen. De studentencoöperatie van de TBS1 betekent een mijlpaal in het Duitse onderwijslandschap. De RCA, waarvoor de studenten van de cursus “Chemical-Technical Assistant” zelf de verantwoordelijkheid dragen, wordt door hen zelf beheerd. Elke week komen ze in hun vrije tijd bij elkaar in de opleidingslaboratoriums van de TBS1 om te werken aan analyseopdrachten en onderzoeksprojecten.

“Uitkiezen van de ontvanger van de Labexchange Award 2017 was beslist niet gemakkelijk”, geeft Dr. Wolfgang Kuster toe aan het begin van zijn toespraak tot de vertegenwoordigers van de RCA en medewerkers van Labexchange. “Maar de unieke, uiterst praktijkgerichte en bijzonder motiverende vorm van chemisch onderwijs die we zagen tijdens ons bezoek aan Bochum gaat een stuk verder dan de traditionele vorm van onderwijs”, voegde Dr. Kuster daaraan toe. Hij verklaarde de keuze als volgt: “Naast hun normale lesprogramma werken de jonge chemici zelfstandig en vrijwillig aan onderzoeksprojecten en analyseopdrachten voor plaatselijke ondernemingen en doen zo veel meer eigentijdse praktijkervaring op dan bij een puur theoretische studieaanpak. Dat stelt ze in staat wat ze hebben geleerd onmiddellijk toe te passen in de dagelijkse ondernemingspraktijk.”

Tijdens de uitreikingsceremonie, waarbij ze de Labexchange Award in ontvangst namen uit naam van de andere bestuursleden, presenteerden de studenten hun onderneming aan de aanwezigen. De onderscheiding werd gesymboliseerd door overhandiging van een glazen zuil met inscriptie en een certificaat. De RCA ontvangt laboratoriumapparatuur en dienstverlening ter waarde van ongeveer € 3000.

 

 

Labexchange steunt jonge onderzoekers

September 2017

De Labexchange Foundation helpt studenten bij de ontwikkeling van een biologische pijpreiniger. Dr. Wolfgang Kuster overhandigde uit naam van de Labexchange Foundation als schenking een Stratagene Robocycler 96 aan het projectteam van de Universiteit Stuttgart.

“Het zou fantastisch zijn als Labexchange dit apparaat voor ons zou willen financieren en het zou het een stuk makkelijker maken voor het team!” schreef Georg Singer in zijn e-mail aan Labexchange. Uit naam van een groep van 10 studenten van de Universiteit Stuttgart vroeg de heer Singer om steun bij deelname aan de grootste internationale biotechnologiewedstrijd voor studenten. De in 2004 door het MIT (Massachusetts Institute of Biology) in het leven geroepen interdisciplinaire “international genetically engineered machine”-wedstrijd (iGEM) verenigt en promoot vakgebieden als synthetische biologie, bio-informatica en systeembiologie. De Universiteit Stuttgart doet nu voor de eerste keer ook aan deze wedstrijd mee.

Met “dit apparaat” werd een Stratagene Robocycler 96 met een gebruikswaarde van € 1250,00 bedoeld. Voor hun project “LIGHT UP THE PIPE” hadden de studenten een PCR Cycler nodig, die de Labexchange Foundation ter beschikking stelde. Het onderzoeksteam presenteerde het project persoonlijk tijdens de overhandiging van de schenking aan de Universiteit Stuttgart door Dr. Wolfgang Kuster, de oprichter van de stichting.

De studenten hebben zich tot taak gesteld een biologische pijpreiniger te ontwikkelen, waarbij wordt uitgegaan van de toepassing van enzymen. Dat zou de biologische pijpreiniger milieuvriendelijker maken dan de tot nu toe gebruikte chemische reinigers. De nadruk ligt op de afbraak van keratinehoudende afvalstoffen, zoals haar, zeepresten en vetdeeltjes. Voor hun project willen de studenten een biobrick ontwikkelen die keratinasen/lipasen/esterasen bevat en zodanig combineert dat dergelijk soort vuil en afvalstoffen op biotechnologische wijze duurzaam kunnen worden afgebroken.

De grote inzet en ambitie van de studenten bij uitvoering van hun non-profit onderzoeksproject betekent een belangrijke bijdrage aan betere milieubescherming. De bevordering van dit soort innovatieve ideeën, waarbij rekening wordt gehouden met ecologie en duurzaamheid, ligt de Labexchange Foundation bijzonder na aan het hart.

Donatie van een bloedanalysator aan een kliniek in Burkina Faso

Mei 2017

De Labexchange Foundation - Wolfgang-Kuster-Stiftung schonk een Siemens Advia 120 aan de non-profitpolikliniek St. Marcel in Burkina Faso. Het analyseapparaat begon al in maart aan zijn reis naar Afrika. Eenmaal daar aangekomen draagt het bij aan vermindering van de kindersterfte.

Begin dit jaar al wendde het hoofd van de kliniek, M.D. Albert Compaore, zich tot Labexchange en vroeg om ondersteuning in de vorm van een bloedanalysator voor de polikliniek St. Marcel in Zinairé.

Zinairé ligt op ongeveer 40 km ten oosten van de hoofdstad Ouagadougou. De stad heeft 30.000 inwoners. Het grootste deel van de inwoners bestaat uit arme boeren, die het ontbreekt aan voedsel en voldoende medische voorzieningen. Veelvoorkomende ziektes als malaria, aids, parasitaire aandoeningen en bloedarmoede kenmerken de dagelijkse medische zorg in de kliniek. Chronische bloedarmoede heeft een bijzonder hoog kindersterftecijfer tot gevolg. Vroegtijdige diagnostiek en aanvang van de therapie kunnen een bijdrage leveren aan de vermindering van kindersterfte. Systematische, preventieve bloedbeeldbepaling is daarbij onontbeerlijk. Om de essentiële taken uit te kunnen voeren die nodig zijn voor levensreddende bloedbepaling was in de kliniek een bloedanalysator nodig.

Labexchange - Die Laborgerätebörse stelde het dringend nodige apparaat ter beschikking en doneerde een Siemens Advia 120 bloedanalysator ter waarde van € 7500, voor de meest uiteenlopende vormen van bloedanalyse, aan de Labexchange Foundation. Het hoogwaardige analyseapparaat werd naar een verzamelpunt van Spedition Denkinger in Ehingen gebracht. Daar begon het in maart aan zijn reis naar Afrika.

Per dag worden in het rudimentair ingerichte laboratorium van de kliniek ongeveer 100 analyses uitgevoerd. Wanneer er sprake is van een epidemie kan dat zelfs oplopen tot 200 analyses. Omdat ondertussen ook inwoners van de omliggende dorpen zich in de polikliniek St. Marcel laten behandelen, zijn de capaciteiten van het laboratorium snel uitgeput. Dat is een andere redenen waarom de Siemens Advia 120 dringend nodig is. Verbetering van de medische voorzieningen in arme landen en ondersteuning van instellingen op dat gebied liggen de Labexchange Foundation bijzonder aan het hart.

De kliniek valt onder de organisatie Omnia Pro Medico, die is opgericht door onder andere M.D. Albert Compaore. Hij volgde een medische opleiding aan de Karl Marx-universiteit in Leipzig en aan de Albert Einstein-universiteit in Ulm. De polikliniek zet zich uitsluitend in voor liefdadige doelen en wordt gefinancierd met behulp van donaties, externe fondsen en eigen economische activiteiten. Het brede verzorgingsspectrum van de kliniek omvat algemene gezondheidszorg, voorlichtingsprogramma's, behandeling van lepra-, tuberculose-, malaria- en aidspatiënten, behandeling van nierziekten en uitvoeren van hemodialyse.

 

 

De Labexchange Award gaat naar het onderzoeksproject: “Fosfaat recycleren met eendenkroos”

Kleine plantjes met een groot potentieel

Maart 2017

Twee studenten uit Heidelberg namen in hun laboratorium trots hun Labexchange Award in ontvangst. De Labexchange Foundation kende ze de onderscheiding toe voor hun indrukwekkende, op eigen initiatief uitgevoerde onderzoek naar het gebruik van eendenkroos voor het recycleren van fosfaat.

Er werd een groot aantal interessante projecten ter beoordeling ingediend bij de Labexchange Foundation - Wolfgang-Kuster-Stiftung. Aan het eind van de vereiste selectieprocedure werden de winnaars bekend gemaakt: de studenten Johann Liebeton en Leon Werner voor hun onderzoeksproject over eendenkroos.

Uit de ingediende documentatie bleek duidelijk dat het onderzoek een uiterst actueel onderwerp betrof en daarom van bijzonder belang was. De oprichter van de stichting, Dr. Wolfgang Kuster, nam tijdens een bezoek aan het laboratorium van de winnaars in Heidelberg zelf een kijkje bij het onderzoeksproject. Hij was zodanig onder de indruk van het werk en de resultaten van de studenten, dat hij ze de Labexchange Award aanbood. De onderscheiding is verbonden met ondersteuning in de vorm van het verschaffen van laboratoriumapparatuur en -meubilair. Om hun onderzoekswerk met goed gevolg voort te kunnen zetten, hebben de studenten meer apparatuur nodig. Daarin zal worden voorzien door de Labexchange Foundation.

“Het project van Johann Liebeton en Leon Werner is een logische keuze voor de Labexchange Award. Het is een eerbetoon aan deze jonge studenten voor hun onderzoekswerk, waaraan ze begonnen terwijl ze nog op school zaten en dat ze op eigen initiatief uitvoeren”, legt Dr. Wolfgang Kuster uit.

De jonge wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het biologisch recycleren van fosfaten in oppervlaktewater en het bepalen van een duurzame fosfaatcyclus.

Het toegenomen gebruik van kunstmest in de landbouw heeft geleid tot ernstige vervuiling van het oppervlaktewater door fosfaatzouten. De jonge onderzoekers waren door middel van laboratoriumexperimenten in staat te bewijzen dat eendenkroos zich uitstekend leent voor het recycleren van fosfaat. Ze bewezen dat deze kleine waterplantjes in staat zijn een efficiënte verbinding te vormen tussen fosfaat-, nitraat- en potassiumionen. Eendenkroos vermindert zo op ecologisch verantwoorde wijze de toegenomen concentratie van fosfaatzouten in het oppervlaktewater. De jonge onderzoekers ontdekten dat eendenkroos bovendien een uitstekende bron van biogas is en zelfs kan worden gebruikt als natuurlijke meststof.

Onder het motto “Kleine plantjes met een groot potentieel” vormen dit onderzoeksproject en de resultaten daarvan een uitstekend voorbeeld van hoe een evenwicht mogelijk is tussen moderne landbouw, opwekken van duurzame energie en milieubescherming. De Labexchange Award werd gecreëerd voor erkenning van dit soort innovatief wetenschappelijk inzicht, dat ten goede komt aan het algemeen welzijn en de bescherming van het milieu.

 

Wolfgang Kuster richtte in 2014 de Labexchange Foundation - Wolfgang-Kuster-Stiftung op, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Labexchange - Die Laborgerätebörse. Deze liefdadigheidsstichting houdt zich vooral bezig met het promoten van gezondheidszorg, kunst, milieubescherming, maatschappelijk werk en algemeen welzijn. Er wordt steun gegeven in de vorm van financiële hulpmiddelen en door gratis te voorzien in diagnostische en analytische laboratoriumapparatuur en -meubilair. De stichting ondersteunt regelmatig sociale projecten en kent jaarlijks de Labexchange Award toe.

 

1e Labexchange aanmoedigingsprijs gaat naar energieproducerende bacteriën

November 2015

De eerste Labexchange aanmoedigingsprijs werd als onderdeel van een feestelijke prijsuitreikingsceremonie van de Labexchange Foundation - Wolfgang-Kuster-Stichting op 26 november in Burladingen overhandigd aan twee studenten, die actief zijn bij de vereniging “Onderzoekers voor de regio”. De studenten kregen de prijs voor hun voortreffelijke activiteiten op het gebied van een door bacteriën aangedreven brandstofcel.

Onmiddellijk na de les ondernamen de studenten de 130 km lange reis naar Burladingen. Niet alleen om de uitgereikte aanmoedigingsprijs in ontvangst te nemen, maar ook om hun project aan de aanwezigen te presenteren. De prijs van € 3.500,= werd door stichter Wolfgang Kuster overhandigd aan de studenten, die met veel plezier aan het project deelnamen. De jonge wetenschappers spraken hun wens uit voor een laboratoriumzuurkast, om zo hun onderzoek voort te kunnen zetten in het onderzoekscentrum voor studenten in Ohlsbach. Er werd onmiddellijk een geschikte zuurkast gekozen uit het uitgebreide assortiment van Labexchange.

De stichter en directeur van Labexchange - Die Laborgerätebörse GmbH, Wolfgang Kuster, sprak zijn waardering uit voor de studenten en prees hun wetenschappelijke betrokkenheid op het gebied van duurzame energie. Daniel Heid, vice-voorzitter van Onderzoekers voor de regio e.V. sprak een kort woord van erkentelijkheid uit namens de vereniging, die als doelstelling het promoten van wetenschap, onderzoek en onderwijs heeft.

De achterliggende reden voor het wetenschappelijke project “Bacteriën met potentieel”, dat is bedoeld voor onderzoek naar de mogelijkheid voor energieproductie en waterzuivering door sulfide afbrekende, elektrofiele bacteriën, was als dus de stichter het “onschatbare belang voor de samenleving, met de focus op duurzame energie en onderzoek naar nieuwe manieren om het gebruik van fossiele brandstoffen te vermijden. De studenten hebben onze kennis over bruikbare alternatieven voor energievoorziening uitgebreid en zo bijgedragen aan het algemeen welzijn.”

“De kennis over alternatieven voor olie, kool en broeikasgassen is dankzij intensief internationaal onderzoek in de laatste tien jaar enorm toegenomen. Vandaag de dag staat het overal ter wereld buiten kijf dat de toekomst is te vinden in duurzame energie en dat de mens, door zijn ongekende exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, in de eerste plaats verantwoordelijk is voor deze toekomstige trend. In een tijd, waarin hulpbronnen voortdurend schaarser worden, zijn hergebruik, recycling en goede afvalverwijdering dus belangrijke zaken in onze maatschappij”, vervolgde Kuster.

Dit is niet de eerste prijs die de jonge onderzoekers hebben ontvangen voor hun werk, maar wel iets is heel speciaals. De prijs is namelijk speciaal gecreëerd voor innovatieve wetenschappelijke vondsten ten dienste van het algemeen welzijn en dit was de eerste keer dat hij uitgereikt werd door de Labexchange Foundation - Wolfgang-Kuster-Stichting.

Wolfgang Kuster richtte de Labexchange Foundation-Wolfgang-Kuster-Stichting in 2014 op ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de onderneming Labexchange. Het is een non-profitorganisatie, die zich vooral bezighoudt met het promoten van gezondheidszorg, kunst, milieu, maatschappelijk werk en algemeen welzijn. In de activiteiten wordt voorzien door middel van fondsen of kosteloze toekenning van medische, analytische of klinisch-chemische laboratoriumsystemen en -apparatuur. Al sinds aanzienlijke tijd doneert Labexchange-Die Laborgerätebörse GmbH een deel van de opbrengst van nieuwe of gebruikte laboratoriumapparatuur aan de Labexchange Foundation, die dit bedrag op liefdadige wijze inzet voor het promoten van ecologie en duurzaamheid. Het is de bedoeling dat de stichting in de toekomst regelmatig sociale projecten blijft steunen en de Labexchange prijs blijft toekennen voor liefdadige doelen.

 

 

 

 

Nieuwe apparatuur voor het “Protestant de Ndoungue” ziekenhuis in Kameroen

Labexchange - Die Laborgerätebörse GmbH neemt maatschappelijke verantwoording op zich, en is in 2012 allereerst begonnen met het opzetten van projecten die rechtstreeks het algemeen belang nastreven.

Voor het eerste project werd gekozen voor de opbouw van een ziekenhuis in Kameroen, dat onder begeleiding staat van de werkgroep Humanitäre Hilfe e.V. van de Landsberg am Lech Kliniek.

In het ziekenhuis van Ndoungue worden hoofdzakelijk de allerarmsten behandeld. Om een levensreddende diagnose te kunnen stellen, schonk Labexchange Kameroen de dringend benodigde laboratorium- en analyseapparatuur.

Een bloedcentrifuge, een koelkast voor warmtegevoelige monsters en een aantal pipetten stellen het medisch personeel nu in staat de monsters ter plaatse te onderzoeken, duidelijke diagnoses te stellen en zo tot de juiste medische behandeling te komen. Zonder deze goed functionerende, moderne apparatuur met een lange levensduur zijn de werkzaamheden in het laboratorium alleen met veel meer moeite of zelfs helemaal niet te uit te voeren, en is correcte behandeling amper mogelijk.

Begin 2012, toen het ziekenhuis opnieuw opgebouwd moest worden, ontbrak het aan het meest noodzakelijke. Het ontbrak aan medisch personeel, aan medische apparatuur, aan sanitaire voorzieningen en niet in de laatste plaats aan een goed uitgerust laboratorium.

Het laboratorium heeft een relatief breed analysespectrum. Zowel de belangrijkste klinisch-chemische onderzoeken alsook bloedbeelden, microscopische urogenitale onderzoeken en stoelgangonderzoek, vervaardiging van parasieten- en malariapreparaten, vaststelling van tuberculose en bacteriologische culturen staan hier op het repertoire.

Het “Protestant de Ndoungue” ziekenhuis is gelegen in de Région du Littoral tussen Bafoussam en Douala, op ong. 3 uur rijden van Douala. Het ziekenhuis telt 213 bedden en werd in het jaar 1906 opgericht door de Basler Mission (evangelische missie Basel). Humanitäre Hilfe e.V. zet zich al lange tijd in voor de wederopbouw van dit ziekenhuis. De vereniging bestaat uit artsen en verzorgers van de Landsberg am Lech Kliniek, die hun engagement met de noodlijdende mens waar dan ook ter wereld samenbrengen in gemeenschappelijke projecten. Verlichting van de armoede, instandhouding van een gezonde natuur en het milieu, bevordering van openbaar welzijn en menselijke waarden, bevordering van ontwikkelingshulp en gezondheid, ondersteuning van hulpbehoevenden, steun aan sociale en liefdadige doelen en ondersteuning van instellingen die zich bekommeren om de mensen in de armere landen vormen de steunpilaren van onze maatschappij. Ook Labexchange zet zich daar nu voor in. Verbetering van medische zorg en duurzaam gebruik van hulpbronnen in binnen- en buitenland ligt Labexchange vooral na aan het hart.

part-of-labexchange-group

Thank you!

If you feedback requires a response, we'll be in touch shortly

Was this post helpful?