30 11 15

1e Labexchange aanmoedigingsprijs gaat naar energieproducerende bacteriën

De eerste Labexchange aanmoedigingsprijs werd als onderdeel van een feestelijke prijsuitreikingsceremonie van de

Labexchange Foundation - Wolfgang-Kuster-Stichting op 26 november in Burladingen overhandigd aan twee studenten, die actief zijn bij de vereniging “

Onderzoekers voor de regio e.V.”. De studenten kregen de prijs voor hun voortreffelijke activiteiten op het gebied van een door bacteriën aangedreven brandstofcel.

Onmiddellijk na de les ondernamen de studenten de 130 km lange reis naar Burladingen. Niet alleen om de uitgereikte aanmoedigingsprijs in ontvangst te nemen, maar ook om hun project aan de aanwezigen te presenteren. De prijs van € 3.500,= werd door stichter Wolfgang Kuster overhandigd aan de studenten, die met veel plezier aan het project deelnamen. De jonge wetenschappers spraken hun wens uit voor een laboratoriumzuurkast, om zo hun onderzoek voort te kunnen zetten in het onderzoekscentrum voor studenten in Ohlsbach. Er werd onmiddellijk een geschikte zuurkast gekozen uit het uitgebreide assortiment van Labexchange.

Meer Information>>>

part-of-labexchange-group