ISO 14001 Certificering

Milieubeheersysteem volgens DIN EN ISO 14001:2015

Labexchange is TÜV gecertificeerd

Labexchange - Labexchange GmbH heeft in juli 2022 voor de eerste keer de certificering DIN EN ISO 14001:2015 - Milieumanagement van TÜV Süd ontvangen. Met de succesvolle invoering en actieve verwezenlijking van een normconform en doeltreffend milieubeheersysteem maakt Labexchange zijn verantwoordelijkheid voor milieu en mens nu officieel. 

"Onze inspanningen hebben vruchten afgeworpen en we zijn er trots op dat we de certificering hebben ontvangen. Nu hebben wij de officiële bevestiging dat ons milieubeheer volledig voldoet aan de internationale normen. Wij hebben een doeltreffend milieubeheersysteem en streven ernaar dit voortdurend te verbeteren", benadrukt algemeen directeur Dr. Wolfgang Kuster. 

De norm DIN EN ISO 14001:2015 definieert criteria voor een efficiënt en effectief milieubeheersysteem. Het biedt een kader dat bedrijven helpt om alle belangrijke milieueffecten te beoordelen, een specifiek op het bedrijf afgestemd milieubeleid te ontwikkelen en van daaruit systematisch hun milieubeheer op te bouwen en in de praktijk te brengen.

Voordat de certificering werd toegekend, onderging Labexchange een strenge evaluatie door TÜV Süd auditors. Alle procedures, programma's en praktijken werden op de proef gesteld. De schriftelijke omschrijving van het milieubeleid, het onderzoek en de beoordeling van alle milieuaspecten, de documentatie van de milieudoelstellingen, de uitvoering en verwezenlijking van het milieubeheer en de doeltreffendheid van de controle- en corrigerende maatregelen werden geëvalueerd. Om de certificering te behouden, zal TÜV Süd in de toekomst jaarlijks controleren of aan de eisen volgens DIN EN ISO 14001:2015 wordt voldaan.

Duurzaam beheer, zuinig gebruik van hulpbronnen en bescherming van het milieu staan bij wijze van spreken "in de wieg" van de onderneming, als men de toegevoegde waarde bij het hergebruik van gebruikte apparatuur in aanmerking neemt. Labexchange gaat zelfs nog een stap verder. Sinds medio 2022 is het bedrijf klimaatneutraal door de aankoop van klimaatcertificaten. Ecologie en duurzaamheid zijn altijd onderwerp nummer 1 geweest voor Labexchange, wat nog wordt versterkt door de invoering van het milieubeheersysteem en de klimaatneutraliteit. 

part-of-labexchange-group

Thank you!

If you feedback requires a response, we'll be in touch shortly

Was this post helpful?