ISO 9001 Certificering

Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2015

Labexchange is TÜV gecertificeerd.

De afgelopen 10 jaar heeft Labexchange een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd conform DIN EN ISO 9001. Vanaf dat moment werd Labexchange telkens opnieuw door het TÜV gecertificeerd.

Voor directie en medewerkers is certificering een bevestiging van het feit dat de bedrijfsfilosofie van Labexchange de juiste is. Directeur Wolfgang Kuster nam met groot genoegen dit unieke certificaat in ontvangst dat voor de handel in gebruikte laboratorium- en analyseapparatuur zo belangrijk is.

Ook op dit gebied heeft Labexchange zich weer een pionier in de branche getoond. De vrijwillige en uitgebreide keuring door de TÜV biedt de klanten een nog grotere zekerheid. Bij elke onderneming die dit certificaat in ontvangst heeft mogen nemen, is de klant ervan verzekerd dat de kwaliteit van de geleverde produkten niet toevallig is, maar het resultaat van strikte handhaving van heldere regelgeving.

Het verloop van de processen en de produktparameters zijn van nu af aan compleet gedocumenteerd en inzichtelijk gemaakt. Elke van de meer dan 40 verwerkingsparameters, van herkomst, via conditie en het verdere verloop van het keuringsproces van elk apparaat kan nu compleet gereconstrueerd worden.

Al deze parameters en daarmee de kwaliteit van onze gebruikte apparatuur kunnen getoetst en op die manier continu verbeterd worden. Vooral bij de aankoop van gebruikte laboratorium- en analyse apparatuur is de zekerheid een perfect functionerend apparaat te kopen voor de klant uitermate belangrijk. Op dit gebied mag er voor de klant niet het minste risico bestaan!

Het nu aan ons toegekende certificaat biedt de klant nog meer zekerheid bij de aankoop vangebruikte apparatuur van Labexchange. We hebben de certificering bewust uit laten voeren door de TÜV. De TÜV staat niet alleen voor techniek maar heeft bovendien ook in heel Europa een goede reputatie als competente en correcte dienstverlenende organisatie. Dat komt uiteraard de kwaliteit van onze certificering alleen maar ten goede.

Onze hooggekwalificeerde medewerker, en uiteraard de directeur persoonlijk, coördineren en bewaken de continuïteit van het verbeteringsproces.

Labexchange onderwerpt zich ook in de toekomst jaarlijks aan TÜV audits om ervoor te kunnen zorgen dat het verbeteringsproces en het kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend ten bate van de klant worden geoptimaliseerd, de kwaliteit van de apparatuur nog verder wordt verbeterd, levertijden worden verkort, fouten worden vermeden en het aantal klachten nog verder wordt teruggebracht.

Tevredenheid van de klant is voor ons een opperste vereiste.

Hier vindt u de meest recente certificaat

part-of-labexchange-group