Verdere klimaatcertificaten voor 2023

Gecertificeerde duurzaamheid onderstreept het geheel van ons ondernemingsconcept.

Sinds de oprichting van Labexchange - de Laborgerätebörse GmbH in het jaar 1989 staat duurzaam en langdurig gebruik van laboratoriumapparatuur al centraal in ons ondernemingsconcept. De deskkundige reparatie maakt het onze klanten mogelijk de apparaten nog jarenlang te gebruiken. In maart 2022 werd het duurzaamheidsaspect versterkt door certificering als klimaatneutraal bedrijf. In januari 2023 werden nog meer klimaatbeschermingscertificaten verworven.

Na uitvoerig onderzoek door de firma Fokus Zukunft, en controle van het CO2-verbruik in alle relevante onderdelen van de onderneming, kon een broeikasgasemissie van 307 ton worden vastgesteld. "Pas door nauwkeurige analyse van onze activiteiten werden we ons goed bewust van het feitelijke CO2-verbruik. Door gebruikte laboratoriumapparatuur te repareren en in de economische kringloop terug te brengen, droegen we altijd al bij aan duurzaamheid. We zijn er erg blij mee dat we nu door de aangekochte klimaatbeschermingscertificaten ook officieel te boek staan als klimaatneutrale onderneming", aldus dr. Wolfgang Kuster, bedrijfsleider van Labexchange - die Laborgerätebörse GmbH.

De aankoop van 307 hoogwaardige klimaatbeschermingscertificaten betekent dat Labexchange een stap verder zet in de richting van verantwoord ondernemen en grotere betrokkenheid bij de komende generaties. Met de aangekochte certificaten ondersteunt Labexchange een waterkrachtcentrale in Turkije en een biomassaproject in Vietnam. Voor bedrijfsleider dr. Wolfgang Kuster spelen daarbij ook de bossen in onze streek een fundamentele rol. Zo is nu al gepland dat Labexchangemedewerkers bomen gaan planten tijdens het zomerfeest dit jaar, om ook in de eigen regio een verdere bijdrage aan duurzaamheid te leveren en de onderneming klimaatpositief te maken.

In de toekomst wil dhr. dr. Kuster samen met alle medewerkers verdere mogelijkheden zoeken voor besparing en beperking van de CO2-voetafdruk. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet, met onder meer JobRad-bedrijfsfietsen voor het terugbrengen van het benzineverbruik van de medewerkers en de omschakeling naar 100% recyclingpapier met het EU Ecolabel. Sinds medio 2022 is het bedrijf gecertificeerd volgens het milieubeheersysteem ISO 14001.

part-of-labexchange-group

Thank you!

If you feedback requires a response, we'll be in touch shortly

Was this post helpful?